Home kv Thor

Tenue
Het shirt is bij THOR door de jaren heen een relatief veel besproken onderwerp geweest. Om meerdere redenen, doch het centrale probleem c.q. punt van discussie was de oranje V.

Het shirt en het reglement
In de notulen van de ledenvergadering van 30 maart 1950 komt het shirt voor de eerste maal aan de orde. Op