Home kv Thor

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan alleen per einde van elk verenigingsjaar (30 juni) beëindigd worden. Opzeggingen moeten vóór 25 juni schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@kvthor.nl.

Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot