Home kv Thor

Nieuws

Sponsorkliks

Het bestuur nodigt u uit……………………….

Voor de ledenvergadering van korfbalvereniging  THOR d.d. 23 november 2018, aanvang 19.45 uur
Voor de ledenvergadering van korfbalvereniging  THOR d.d. 23 november 2018, aanvang 20.00 uur

Agenda

1)      Opening

2)      Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3)      Notulen alg. ledenvergadering d.d. 17 november 2017 & 6 juni 2018

4)      Jaarverslagen

  • Jaarverslag penningmeester*
  • Verslag kascontrole commissie
  • Verkiezing lid kascontrole commissie

De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden. In de kascontrolecommissie hebben Wim Rombout en Cornelis Richter zitting als vaste commissieleden. Elk jaar wordt een roulerend lid benoemd. Afgelopen jaar had Gert-Jan Catsburg als roulerend lid zitting in deze commissie. Cornelis Richter heeft zijn taak neergelegd. Wie wil hem opvolgen?

5)      Korte toelichting van commissies en het bestuur m.b.t. de stand van zaken betreffende de jaarplannen

6)      Website

7)      (Accommodatie)plannen 2019

8)      Jubilarissen

9)      Rondvraag en sluiting

 

Alle kritische (en ook niet- kritische), nieuwsgierige en betrokken leden en (hun) ouders worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Alle leden van 15 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.

De met een * gemerkte vergaderstukken zijn op te vragen bij het secretariaat (secretariaat@kvthor.nl)

Agenda

Algemene Ledenvergadering
vr nov 23 @20:00 -
Sinterkerstbingo
vr dec 14 @20:00 -

Zaaldienst

Taken Zaaldienst

Zaterdag 24 november 2018

11:45 - 15:00 : Linde Komduur
15:00 - 18:00 : Rudy van Bemmel


realisatie: oscreative webdesign