Home kv Thor

Sponsorkliks

Dinsdag 15 december vindt om 20.00 uur via Teams de algemene ledenvergadering plaats. Deze zal digitaal plaats vinden via Teams. Wil je hieraan deelnemen, dan verzoeken we je vriendelijk om een mailtje te sturen naar: secretariaat@kvthor.nl Je krijgt dan een uitnodiging via de mail met een link hierin. Je hoeft hiervoor niks te downloaden. Inloggen kan vanaf 19.45 uur
 
AGENDA
Het bestuur nodigt u uit……………………….
Voor de ledenvergadering van korfbalvereniging  THOR d.d. 15 december 2020, aanvang 20.00 uur. Inloggen kan vanaf 19.45 uur
 
1) Opening, afwezig 
 
2) Bestuursmededelingen  ingekomen stukken
 
3) Aftreden secretariaat
 
4) Notulen alg. ledenvergadering d.d. 13 december 2019* 
 
5) Jaarverslagen
  • Jaarverslag penningmeester*
  • Verslag kascontrole commissie
  • Verkiezing lid kascontrole commissie
    De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden. In de kascontrolecommissie hebben Wim Rombout en Lida van ‘t Hoog zitting als vaste commissieleden. Elk jaar wordt een roulerend lid benoemd. Afgelopen jaar had Damaris Kuiken als roulerend lid zitting in deze commissie.  
6) Korte toelichting van commissies en het bestuur m.b.t. de stand van zaken betreffende de jaarplannen
 
7) Rookbeleid voortgang
 
8) Lidmaatschap
 
9) Jubilarissen 
 
10) Rondvraag en sluiting
 
Alle kritische (en ook niet- kritische), nieuwsgierige en betrokken leden en (hun) ouders worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Alle leden van 15 jaar en ouder zijn stemgerechtigd.
De met een * gemerkte vergaderstukken zijn op te vragen bij het secretariaat (secretariaat@kvthor.nl)
 

Uitslagen

't Capproen 1 - THOR 1 11 - 7
Atlantis 4 - THOR 2 8 - 19
Nova 4 - THOR 3 16 - 7
THOR MW1 - RDZ MW1 14 - 8
Het Bosch A1 - THOR A1 11 - 12
RDZ B2 - THOR B1 5 - 8
OVVO D1 - THOR D1 9 - 2
Tweemaal Zes E2 - THOR E1 3 - 4
SDO F1 - THOR F1 10 - 15

realisatie: oscreative webdesign