Home kv Thor

De oprichting - Wat er aan THOR vooraf ging

De korfbalhistorie in Harmelen gaat terug naar 1930. Er werd toen een vereniging opgericht met de naam 'DIOS'; 'Door Inspanning Ons Succes'. DIOS was naar alle waarschijnlijkheid de eerste echte sportvereniging van Harmelen. De bevolking van Harmelen keek in die tijd vreemd aan tegen korfbal. Eigenlijk vonden veel mensen dat het niet echt door de beugel kon. Al dat rennen over dat veld en dan ook nog jongens en meisjes door elkaar...
DIOS was overigens evenals THOR een christelijke korfbalvereniging. En DIOS deed, evenals THOR dat later zou gaan doen, aan 'uitvoeringen'. Dit waren overigens keurig nette gebeurtenissen, waarbij het optreden van een aantal meisjes van DIOS met een lint het meest 'wufte' was dat nog kon worden getolereerd.
DIOS speelde competitiewedstrijden op het eigen veld aan 'De Laan' (thans Joncheerelaan) en in Utrecht of Houten. De clubkleuren bestonden uit een wit shirt en een zwarte broek of rok. De club heeft ongeveer twee jaar bestaan en ging ter ziele doordat de meeste leden de leeftijd kregen dat zij gingen werken op zaterdag.

In 1936 werd een nieuwe vereniging opgericht met de naam 'Leve de Korf'. Het initiatief kwam van Teunis van Vliet (eerder lid van DIOS) en zijn vrouw. Van Vliet was een onderwijzer van de christelijke school. Zijn vrouw, die afkomstig was uit Tienhoven, had aldaar kennis gemaakt met korfbal. In Tienhoven/Maarssen werd gekorfbald door een vereniging genaamd OVVO die in 1934 werd opgericht.
Met veel moeite werd een twaalftal gevormd dat in samenwerking met OVVO wedstrijden speelde en aan de bondsdag van de CKB deelnam. Ook 'Leve de Korf' speelde op het terrein aan 'De Laan' dat werd gedeeld met de voetbalclub ROHDA (Recht Op Het Doel Af), de voorganger van SCH'44. De clubkleuren van 'Leve de Korf' waren groen-zwart. Ook deze club was maar een kort leven beschoren en werd in 1938 wegens gebrek aan leden opgeheven.

In 1939 werd vervolgens in De Meern de korfbalvereniging 'Quick' opgericht waarvan ook enkele Harmelenaren lid werden, onder andere Jan Konijnenburg en Evert v.d. Hoeven. 'Quick' deed haar naam in zoverre eer aan dat zij het 'snel' moest opgeven. In 1941 verdween deze club.

Het begin van THOR

Kort daarna, in de winter van 1941-1942 nam Jan Konijnenburg samen met zijn vriend Evert v.d. Hoeven het initiatief het korfbal in Harmelen nieuw leven in te blazen. Zij schreven een aantal dorpsgenoten, waarvan zij verwachtten dat zij enigszins konden korfballen, aan met de vraag op 1 april naar Hotel Stelling te komen. Daar zou gepraat worden over de mogelijke oprichting van een korfbalclub. De avond werd een succes, en de bijeenkomst resulteerde in de oprichting van een korfbalvereniging. Maar liefst 24 leden meldden zich direct aan, Harmelen had weer een korfbalclub! Er werd diezelfde avond een bestuur geformeerd, en de eerste bestuursleden waren:

  • Jan Konijnenburg - Voorzitter
  • Jopie Fortuin - Secretaresse
  • Tiny Fortuin - Penningmeesteresse
  • Wim van Vliet - Algemeen Adjunct 
  • Jilles Threels - Commissaris Materiaal

Men was voortvarend bezig die avond, want ook de naam werd gekozen. Eén van de aanwezigen bracht de naam T.H.O.R. (Tot Harding Onzer Ribben) naar voren. Deze naam werd direct geaccepteerd als de verenigingsnaam. De volledige naam werd 'Christelijke Korfbal Vereniging T.H.O.R.'. De al bestaande voetbalvereniging in Harmelen, ROHDA, telde overwegend katholieke leden en men vond dat men als korfbalclub de grootste kans van slagen had als de leden werden gezocht in de protestant-christelijke hoek. 

Het tenue was ook snel gekozen. De keuze viel op een wit shirt met een Oranje V, afgeleid van het V (victory) teken van Churchill. Geen vreemde keuze in de tijd van oorlog.

Op 15 april kan in het blad 'Lichaamsoefening' (LO) van de Christelijke Korfbalbond (CKB) de aanmelding van THOR als lid van de CKB worden vastgesteld.

Het materiaal en het veld

Het materiaal van de vorige vereniging was er nog en lag opgeslagen bij de familie Kok aan de Achterweg (de huidige Ambachtsheerenlaan). De eerste wedstrijden werden gespeeld op een terrein (weiland) bij de noodslachtplaats. Dit was naast het optrekje van Jan van de Linden, gelegen achter de huidige Bernardlaan. Dit was een noodoplossing, omdat het enige sportveld dat Harmelen rijk was, aan 'De Laan', door de Duitsers was bezet. Gelukkig kon er toch vrij snel op het echte sportveld gespeeld gaan worden. Daarbij deed de schuur van de familie Kok dienst als kleedruimte.

In 1947 werd in Linschoten een oud kippenhok gekocht en door Eimert Verbruggen omgebouwd tot een dames- en herenkleedlokaal, ofwel de hanen en de hennen gescheiden. Dit kostte maar liefst Fl. 600,- en werd gefinancierd door Jo van Os. Dit kleedlokaal heeft jarenlang dienst gedaan op het bekende en gezellige terrein aan 'De Laan', en werd op zondag verhuurd aan SCH'44.

Korfbal en de oorlog

De uitgave van LO waarin het verslag van de eerste wedstrijd van THOR is opgenomen was de laatste officiële LO die in de oorlog is verschenen. Op 24 april 1942 had de 'rijkscommissaris voor niet commerciële verenigingen en stichtingen' beschikt dat in verband met de 'heersende papierschaarste' bladen als LO niet meer mochten verschijnen.

Op 19 september 1942 werd de laatste, door de Duitsers toegestane, CKB vergadering gehouden. Op 23 oktober 1942 besloot de eerdergenoemde rijkscommissaris dat de CKB diende te worden ontbonden en op te gaan in de Nederlandsche Korfbal Bond. Deze NKB was de KNKB die het predikaat Koninklijk, dat zij in 1937 had verworven niet meer mocht voeren. De CKB weigerde echter zichzelf op te heffen. Consequentie hiervan was dat het CKB competitiekorfbal vanaf dat moment illegaal was en stil kwam te liggen. Slechts vriendschappelijke wedstrijden waren nog mogelijk. De omstandigheden waren moeilijk in deze oorlogstijd. Openbaar Vervoer was er nauwelijks en alle uitwedstrijden werden per fiets en een enkele keer met paar en wagen bereisd.

De CKB vergaderde weer voor het eerst op 9 augustus 1945 in Den Haag. Uit de notulen van die vergadering kan het volgende worden opgetekend: "Door maatregelen van overheidswege onder de Duitsche bezetting is de CKB van eind 1942 tot de bevrijding tot stilstand gedoemd geweest omdat hij weigerde in den neutralen Bond opgenomen te worden. De CKB, de Bond die niet boog."

De eerste competitiewedstrijden

In 1945 werd de korfbaldraad weer opgepakt. De CKB had echter geen programma klaar en THOR besloot te gaan spelen in de Goois Utrechtse Korfbalbond (GUKB). Na 1 jaar keerde THOR terug in de CKB. De eerste competitiewedstrijd die in CKB verband werd gespeeld in april 1946, ging tussen THOR 1 en THOR 2 en eindigde in een 9-0 overwinning voor THOR 1. In die tijd speelde THOR tegen ook nu nog bekende tegenstanders als SMS, DVS, Desto (allen uit Utrecht), OVVO uit Maarssen en DOS uit Westbroek. Ook werd gespeeld tegen inmiddels opgeheven verenigingen als Climax uit Hilversum en DVV uit Zeist.

Er werd alleen een zomercompetitie gespeeld en uit verveling ging men in de wintermaanden iets anders doen: toneel spelen. Deze uitvoeringen vormden bovendien een aardige bron van inkomsten, want er werden ook buiten Harmelen uitvoeringen verzorgd, bijvoorbeeld in Woerden en Montfoort.

Met dank aan de oprichters

De eerste jaren zijn zeker niet de gemakkelijkste geweest maar men hield vol en zette door. THOR is niet meer uit Harmelen en de korfbalbond weg te denken. Al lang niet meer in de CKB, die fuseerde met de KNKB tot het KNKV en al lang niet meer aan 'De Laan'. Veel is er veranderd maar veel bleef ook gelijk. THOR, veel besproken en bezongen. Met dank aan de oprichters!

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek: "THOR de club die ik liefheb" © januari 1992

Uitslagen

KCD 1 - THOR 1 12 - 12
KCC 9 - THOR 2 6 - 11
Reflex 1 - THOR 3 12 - 7
HKC (Ha) MW1 - THOR MW1 4 - 8
SDO A2 - THOR A1 5 - 15
ESDO A3 - THOR A2 6 - 2
EKVA B2 - THOR B1 4 - 7
Reflex D1 - THOR D1 13 - 2
Vinken E2 - THOR E1 3 - 6
SDO E2 - THOR E2 1 - 3
OVVO F1 - THOR F1 9 - 3

 


realisatie: oscreative webdesign