Home kv Thor

Tenue
Het shirt is bij THOR door de jaren heen een relatief veel besproken onderwerp geweest. Om meerdere redenen, doch het centrale probleem c.q. punt van discussie was de oranje V.

Het shirt en het reglement
In de notulen van de ledenvergadering van 30 maart 1950 komt het shirt voor de eerste maal aan de orde. Op de agenda staat namelijk een reglementswijziging, waarbij onder meer artikel 5 van het huishoudelijk reglement wordt aangepast. Deze wijziging is als volgt in de notulen verwoord: 
"Art 5 van het Huishoudelijk Reglement, hetwelk als volgt luidde: De kleuren der vereniging zijn wit shirt met gele band voor en achter van 4 cm breedte en zwarte rok/broek vervalt en wordt als volgt: de kleuren der vereniging zijn, wit shirt met oranje band voor en achter in V-vorm van 5 cm breed en zwarte rok of broek." 
 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat met de betreffende overheid het Duitsland van Hitler werd bedoeld. De reden waarom de Duitsers geen genoegen namen met het echte THOR-shirt is begrijpelijk. Het oranje V teken was een niet mis te verstane uiting van vaderlands liefde. 
 
Overigens stond de eerste jaren dan wel in het reglement vermeld dat gespeeld werd met een gele band doch in de praktijk werd toch het shirt met de oranje V gedragen. 
 
Het THOR-shirt praktisch gezien
Groot probleem van het dragen van een uniek shirt is dat de fabricage de nodige problemen geeft aangezien de oplage relatief klein is. De oranje V werd in de beginjaren voor de wedstrijd op het witte shirt gespeld. THOR was eigenaar van vele meters oranje lint, die elke zaterdag op het veld werden uitgedeeld en na de wedstrijd weer werden ingezameld. 
 
In 1957 werden de eerste pogingen gedaan shirts te kopen waarop de V was vastgenaaid door de fabrikant. Dit bleek echter een groot probleem aangezien de firma Jansen en Tilanus alleen bereid was tot leveren indien tenminste één gros werd afgenomen. Aangezien THOR toen uit ongeveer 60 leden bestond was dit een te grote investering. Derhalve werd besloten tot het kopen van witte shirts en daarop zelf de linten te naaien, van nylon, omdat dat 'in de was niet af schijnt te geven'. 
 
Daarna wordt het een tijlang rustig rond het shirt. Uiteindelijk zijn ze toch ingekocht bij Jansen en Tilanus. Nadat THOR eerst de verkoop jarenlang in eigen beheer heeft gehad, is dit later overgenomen door de firma Sterk. Uiteindelijk bleken de leveranciers van de aloude katoenen shirts niet meer bereid tot het maken van de THOR-shirts in een redelijk beperkte oplage, zodat juist voor het jubileum aan het begin van de zaalcompetitie 1991-1992 de eerste THOR-shirts 'op de markt' kwamen waarop de V niet is genaaid doch gedrukt. Tegelijkertijd is het oude vertrouwde katoen vervangen door een combinatie van polyester en katoen. 
 
Inmiddels deed ook de sponsoring haar intrede bij THOR. in 1986, toen de firma Van Schaik sponsor was, werd de reclame over de V heen aangebracht. De tekst van de huidige sponsor, Sijmons Dolata, is gedrukt op het shirt zoals dat te zien is op de teamfoto's van THOR 1. 
 
Het shirt en de toekomst
Er is dus in het verleden heel wat te doen geweest om het shirt en of het shirt nou mooi vind of niet, het is wel zeer herkenbaar. Waar je op een korfbalveld een wit shirt met een oranje V ziet weet je zeker dat THOR daar in het veld staat. Bovendien is het, mede gezien de historische achtergrond, een shirt om echt van te houden en trots op te zijn! 
 
Bovenstaande tekst is afkomstig uit het boek: "THOR de club die ik liefheb" © januari 1992

Uitslagen

KCD 1 - THOR 1 12 - 12
KCC 9 - THOR 2 6 - 11
Reflex 1 - THOR 3 12 - 7
HKC (Ha) MW1 - THOR MW1 4 - 8
SDO A2 - THOR A1 5 - 15
ESDO A3 - THOR A2 6 - 2
EKVA B2 - THOR B1 4 - 7
Reflex D1 - THOR D1 13 - 2
Vinken E2 - THOR E1 3 - 6
SDO E2 - THOR E2 1 - 3
OVVO F1 - THOR F1 9 - 3

 


realisatie: oscreative webdesign