ALV

We willen ieder een van harte uitnodigen om mee te praten tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 december. We starten om 20.00 uur.

Helaas is het ook dit jaar weer nodig om deze vergadering online te houden. Je kunt je aanmelden bij Arja via secretariaat@kvthor.nl. Voorafgaand aan de vergadering ontvang je dan een e-mail met de link.

De agenda is inmiddels via e-mail verspreid en de financiële stukken kunnen bij Arja worden opgevraagd.

Zaaldienst

Zoals ieder jaar is het van belang dat er tijdens alle wedstrijden een zaaldienst aanwezig is. De zaaldiensten worden ingepland, waarbij er rekening wordt gehouden met de wedstrijden die je moet spelen of coachen. Op de website kun je vinden wanneer je zaaldienst hebt.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je geen zaaldienst kunt draaien moet je zélf voor een vervanger zorgen. Blijf nooit zo maar weg!

Verder verzoek aan iedereen die sportief op de fiets komt, de fietsen netjes te plaatsen in de daarvoor bestemde rekken. Mocht er een ambulance moeten komen, dat er geen fietsen in de weg staan.

Wij gaan ervan uit dat iedereen hier rekening mee houdt, zodat het voor ons en voor de andere gebruikers van de sporthal plezierig blijft.

Taken zaaldienst

Plus sponsorpunten

Tot 13 november ontvang je bij de Plus bij iedere 10 euro die je besteedt een sponsorpunt. De Plus heeft 12.000 euro beschikbaar gesteld om te verdelen onder de verenigingen in Harmelen die meedoen met deze actie. Hoe meer punten er voor THOR worden verzilverd, hoe meer geld we zullen ontvangen. Verzilver je sponsorpunten voor THOR en vraag ook je familie, vrienden en buren dit te doen! Een goede eindsprint om extra veel punten te verzamelen zou mooi zijn!