Terugblik op de ALV

Op vrijdag 16 september vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze was helaas minder druk bezocht dan verwacht. Met de aanwezigen hebben we een besluit kunnen nemen over de contributieverhoging. Daarnaast hebben we, enigszins verlaat, aandacht geschonken aan het vieren van het jubileum van Gertjan Catsburg. Hij was in 2021 50 jaar lid van THOR.

Sein op oranje

Een belangrijk signaal dat we tijdens de ALV besproken hebben is onze financiële positie. Die is door het vertrek van een flink aantal leden en de gestegen kosten voor allerlei zaken, maar met name energie, risicovol. We zullen echt met zijn allen moeten zorgen dat THOR weer in balans komt dus denk en doe met ons mee!!

Zonnepanelen

Verduurzaming is een hot topic. Niet alleen omdat het beter is voor het milieu, maar ook vanwege de hoge energiekosten. Daarom hebben we bij THOR ervoor gekozen om zonnepanelen aan te schaffen. Deze zijn 8 oktober geplaatst.

Evenementencommissie

De seizoensafsluiting/het 80-jarig jubileum was in juni van dit jaar een groot succes. Dit kwam onder meer door de goede samenwerking van de groep die het had georganiseerd. De kantinecommissie heeft daarom een voorstel gedaan aan het bestuur om een evenementencommissie op te starten die op bepaalde momenten in het jaar, bijvoorbeeld seizoensstart en seizoensafsluiting, iets extra’s organiseert. Het idee is dat er vanuit de verschillende al bestaande commissies iemand afgevaardigd wordt en dat er daarnaast een aantal enthousiaste leden/ouders/supporters aansluiten. Meld je bij het bestuur als je hier interesse in hebt!

Nieuwe vloer

Er zijn nieuwe tegels besteld voor in de THOR-kantine! Voordat de nieuwe vloer gelegd kan worden, moet de oude eruit gehaald worden. Kun je een beetje slopen, hakken of puin afvoeren dan nodigen we je van harte uit op vrijdag 7 januari en/of zaterdag 8 januari! Mocht je gereedschap hebben wat we goed kunnen gebruiken, dan horen we het ook graag!

Koningsspelen 27 april

Ieder jaar organiseert de Oranjevereniging in Harmelen op koningsdag de Koningsspelen. Hierbij maken kinderen met hun ouders een rondje door het dorp om allerlei spelletjes te doen. De Oranjevereniging heeft aangeboden dat THOR een kraampje in de praatkuil naast de kerk mag beheren voor de verkoop van koffie en thee. Dit is een mooie gelegenheid om geld te verdienen voor THOR, wat dit jaar extra welkom is. Nu zijn wij op zoek naar mensen die achter deze kraam willen staan, dit kunnen zowel leden als ouders/supporters zijn. Heb je 27 april in de ochtend tijd in je agenda, geef het door aan het bestuur.

Laatste trainingen veld

Voor de jeugdteams is woensdag 19 oktober de laatste training op het veld. Bij de senioren zal dit in overleg zijn met de trainer.

Veranderingen in teams in de zaal

A-teams
Helaas hebben we in de zaal een A-team moeten terug trekken uit de competitie, omdat een aantal leden heeft aangegeven in het seizoen te gaan stoppen. Harry en Arja (TC) gaan in overleg met de spelers uit de A1 in welk team zij het beste zouden kunnen gaan spelen. Het gevolg hiervan is dat vanaf het zaalseizoen er geen A2 meer is, maar dat de A2 de A1 wordt.

E-teams
Gelukkig is er ook goed nieuws. Er zijn veel enthousiaste kinderen in de E. Deze groep groeit, waardoor we in de zaal bij de KNKV een 3e E-team hebben opgegeven. Eind oktober wordt bekend of er plaats is in de competitie voor een 3e E-team, maar de verwachting is dat dit zal lukken. Het gevolg hiervan is dat de E-teams opnieuw zullen worden ingedeeld. De TC zal dit op een zorgvuldige manier doen, met als belangrijkste uitgangspunt (spel)plezier voor de kinderen. De teams zullen half november bekend worden gemaakt. Omdat de groep als geheel erg hecht is, willen we graag dat de gehele E op dezelfde tijd traint. Dit is gelukt, zie trainingstijden hieronder.

Trainingstijden in de zaal
De trainingstijden voor de zaal zijn bijgewerkt in het menu-item Opstellingen & trainingstijden.

Oefenwedstrijden
De oefenwedstrijden zijn bijgewerkt in het menu-item Deze week.