Deze week ontvingen wij het verdrietige bericht dat Aafke van Breukelen - Siegert is overleden. Aafke is 90 jaar geworden.

Aafke werd lid van THOR in 1949 en heeft een groot aantal jaren actief gekorfbald, maar op 68-jarige leeftijd (!) heeft zij toch haar korfbalschoenen aan de wilgen gehangen. Ze bleef echter een actief wandelaar en je kon haar in en rond het dorp regelmatig tegenkomen tijdens een van haar wandelingen. Ruim voor zij stopte met actief korfballen werd zij uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.
Veel leden en oud-leden kennen haar voortuin aan de Kloosterweg als de plek waar je voor de wedstrijd moest controleren of de wedstrijd was afgelast. Alle wedstrijden werden gespeeld op gras en bij slecht weer werd het veld gekeurd. Als het veld werd afgekeurd, dan ging er een telefoontje naar Aafke die vervolgens een briefje met afgelaste wedstrijden in "het hokje" hing.
Aafke heeft jarenlang de ledenadministratie bijgehouden. Dat ging destijds allemaal met getypte lijsten en gekleurde papieren spelerskaarten die tussen haar en het KNKV heen en weer gestuurd werden. Waarschijnlijk kwam het daarbij goed uit dat Aafke bij het postkantoor werkte dat ook aan de Kloosterweg gevestigd was. De brievenbus was nooit ver weg.

Het is niet verwonderlijk dat Aafke is uitgeroepen tot erelid van kv THOR.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden van kv THOR