Een heel aantrekkelijk aanbod:

 • Koekjes genoeg bij elke vergadering
 • Taart eten bij elk kampioenschap
 • Financieel gezonde organisatie
 • Mooie werkplek met uitzicht
 • Raden wie bij welke familie hoort
 • Veel jeugd
 • Enthousiaste ouders en vrijwilligers
 • Grote saamhorigheid
 • Goede feestjes
 • Op weg naar 100 jaar

Wie wil dit nu niet? Daarvoor hoef je alleen maar een paar x per jaar te vergaderen, zorgen dat je financieel gezond blijft, zorgen dat vacante plekken worden ingevuld, de goede relatie met de gemeente en de buren te onderhouden en af en toe een praatje te houden en de BBQ te openen.

Ik sta mijn plek nu af, heb het met plezier 5,5 jaar gedaan, wie volgt… Groet, John

Alle teamindelingen en trainingstijden zijn te vinden via het menu Opstellingen & trainingstijden. Zodra het wedstrijdprogramma voor de 1e helft van de veldcompetitie bekend is kun je die vinden via het menu Competitie.

Kangoeroes
Op dit moment zijn bij THOR geen kangoeroes. We willen wel graag een groepje kangoeroes starten. Zijn er broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes in de leeftijd 4-6 jaar oud, die het leuk vinden om op een speelse manier kennis te maken met korfbal? Maar vooral ook te bewegen en veel plezier te hebben, meld je bij Arja. Dan kunnen we misschien wel een groepje starten.

Senioren
Op het veld spelen alle teams in de breedtesport. Hierdoor mogen alle seniorenspelers bij alle seniorenteams spelen/invallen. Voorgaande jaren selecteerde een hoofdcoach de spelers voor THOR 1. Op dit moment is er voor volgend seizoen geen hoofdcoach en is de kans klein dat er een hoofdcoach van buitenaf komt. Met de spelers van selectie 1 zal worden overlegd hoe nu verder. Mogelijk hebben veranderingen in selectie 1 gevolgen voor de teamsamenstellingen van THOR 2 en MIDWEEK. Met de voorbereiding van de competitie zal hier duidelijkheid over komen.

Recreanten
Zoals in een eerdere nieuwebrief stond, zijn we op het idee gekomen om een recreantenteam op te starten. Het recreantenteam zal één keer per week trainen, maar geen competitiewedstrijden spelen. De training wordt speciaal ingericht voor volwassenen die nog nooit hebben gekorfbald of voor wie het alweer een hele tijd geleden is. Lekker een uurtje sporten/korfballen op je eigen niveau en daarna, wanneer je dat gezellig vindt, met elkaar een drankje doen in de kantine. Naast dat je zelf lekker in beweging bent, leer je ook het spelletje korfbal kennen en kun je op zaterdag extra goed aanmoedigen langs de lijn!
De planning is om het recreantenteam na de zomervakantie te gaan starten op woensdagavond 23 augustus, om 20.00 uur. Lijkt het je leuk om op deze manier kennis te maken/bezig te zijn met korfbal? Stuur een berichtje naar Arja 0645093915.

Trainers
Het is nog niet bekend welke trainer welk team zal gaan trainen, op dit moment is de zoektocht naar voldoende trainers nog gaande. Ben of ken je iemand die trainen wil geven/wil coachen, laat het weten aan de TC(Harry/Arja). Een aantal ouders van spelers uit de E hebben aangegeven onder voorwaarden te willen helpen met trainen geven, heel fijn! Hoe dit vorm gaat krijgen, komen we nog op terug.
Van een aantal ouders heb ik de vraag gekregen om een avond te organiseren waarin de basics rondom trainen en coachen wordt uitgelegd. Dit omdat het regelmatig voorkomt dat de trainer/coach van het team niet mee kan met de eigen wedstrijd en er dan een ouder wordt gevraagd te coachen. Deze avond wordt aan het begin van het seizoen gepland, de datum volgt via de team-apps.

Oefenwedstrijden

Zaterdag 2 september
Fiducia E – THOR E1 in Vleuten
Fiducia D – THOR D1 in Vleuten
Fiducia C – THOR C1 in Vleuten
Fiducia C – THOR C2 in Vleuten
Nova E1 – THOR E2 in Bilthoven
Nova F1 – THOR F1 in Bilthoven
De tijden van deze oefenwedstrijden zijn nog niet bekend.
Voor de A1, THOR 1 en THOR 2 ben ik nog op zoek naar oefenwedstijden. Deze zullen plaats vinden op zaterdag 26 augustus of doordeweeks.

Competitiewedstrijden

Eind augustus wordt het programma van de competitiewedstrijden van het veld najaar 2023 bekend gemaakt door de KNKV. Je kunt ervan uit gaan dat er wedstrijden worden ingepland op de volgende data: 9 september, 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober en 14 oktober.
De competitie van het zaalseizoen start eerder dan voorgaande jaren, namelijk op 11 november. Oefenwedstrijden zullen hiervoor gepland worden op 28 oktober en/of 4 november.

Septembermarkt
Om meer mensen kennis te laten maken met onze mooie sport, willen we THOR promoten tijdens de septembermarkt. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers om te kraam te bemannen en naar goede ideeën.
Een eerste idee wat werd geopperd is ‘prijsschieten’. Wellicht hebben jullie meer leuke ideeën, waarmee we enerzijds korfbal kunnen promoten, maar ook geld kunnen verdienen voor THOR.

Tijdens de septembermarkt heeft de jeugd uit-wedstrijden. Misschien beïnvloed dat de mogelijkheid die je hebt om te kunnen helpen. Maar iedere hulp is welkom, ook al is het maar een half uur.
Kun je helpen, of heb je ideeën, meld je bij het bestuur (Simone, Corinda, Marien, Arja).

Contributieverhoging
Tijdens de ALV van oktober 2022 hebben we met elkaar afgesproken om vanwege de stijgende kosten (o.a. energiekosten, kosten van zaalhuur en kosten KNKV) de contributie in 2 delen te verhogen: 5% bij de start van seizoen 2022/2023 en 5% bij de start van seizoen 2023/2024.
Hierbij was de mogelijkheid dat als de stijging van de kosten ‘mee zou vallen’, we de tweede verhoging niet zouden doorvoeren. Helaas is dit niet het geval en zal voor seizoen 2023/2024 de contributie met 5% worden verhoogd.

Groot onderhoud
Het huidige materialenhok is aan vervanging toe. We willen het gaan vervangen door een zeecontainer. Er zijn al een aantal mensen die hebben aangeboden om hier financieel aan bij te dragen. Ook heeft iemand aangeboden om te helpen bij het bouwen van het interieur van de container. Wellicht zijn er meer mensen die willen bijdragen? Of ben je in de mogelijkheid om tegen een mooie prijs ons aan een geschikte container te helpen? Meld je bij het bestuur: Corinda, Simone, Marien, Arja.

Steigerhout gezocht
Om onze kantine een THOR-tintje te geven, willen we iets moois maken voor aan de muur. Hiervoor zijn we op zoek naar steigerhout. Heb je nog wat steigerhout liggen, wat THOR mag hebben? Meld je bij Corinda of Arja.

Vacatures

 • Voorzitter.
  Tijdens de seizoensafsluiting hebben we afscheid genomen van John. Helaas hebben we nog geen vervangende voorzitter gevonden. Mocht je interesse hebben om voorzitter te worden, laat het weten aan het bestuur: Corinda, Simone, Marien, Arja.
 • Technische commissie.
  JanRoel heeft de TC helaas verlaten. Bedankt voor je inzet. Nu zijn we op zoek naar iemand die de TC wil komen versterken. De TC houdt zich bezig met o.a. teamindelingen, trainers, scheidsrechters, wedstrijdplanning, oefenwedstrijden en zaalhuur. Mocht je interesse hebben, neemt contact op met Harry of Arja.
 • Hoofdtrainer.
  Voor het 1e team zijn we op zoek naar een trainer/coach. Zeker in de zaal is het belangrijk dat iemand het team coacht en tactische beslissingen kan maken. Het 1e trainer in ieder geval 1x per week en wanneer de trainer/coach dit wenst 2x per week. Mocht je interesse hebben, neem contact op met Harry of Arja
 • Jeugdtrainer.
  Voor komend seizoen hebben we nog niet voor alle teams een trainer. Lijkt het je leuk om een team te laten groeien, met oog voor de individuele kwaliteiten van de spelers? En vind je naast fanatiek korfballen plezier ook belangrijk? Meld je bij Harry of Arja. Ook wanneer je niet zeker bent of je het red met school of werk, is jouw inzet welkom.
  Mogelijk kunnen we combinaties maken met andere trainers.
 • Trainer/begeleider.
  We zijn op zoek naar iemand om de jeugdtrainers te ondersteunen. Enerzijds om de trainers te ondersteunen bij het omgaan met een groep leergierige, actieve kinderen, anderzijds om bij te dragen aan korfbal tactiek en techniek.
  Het is fijn als je ongeveer 1x per maand de trainers kunt ondersteunen tijdens de training op woensdag. Ook ondersteuning bij coaching is fijn (wat zeg je als coach op welk moment tijdens een wedstrijd). Mocht je interesse hebben, meld je bij Harry of Arja